2015/02/25

TTPT #13 – 채널1969, 패턴 램프 만들기

TTPT-1969포스터

 

그동안 인천에서만 진행하던 패턴 램프 만들기를 서울에서도 하고싶다는 문의가 많았습니다.

그래서 기획된 이번 턴턴패턴은 서울에서 하는 첫 번 째 패턴 램프 만들기 워크숍으로,

합정동에 위치한 카페 겸 바인 ‘채널 1969’에서 열렸습니다.

 

 

DSC02093

 

DSC02095

 

 

 

 

 

DSC02107

 

DSC02103

 

DSC02104

 

 

 

 

 

DSC02105

 

DSC02154

 

 

 

 

DSC02113

 

DSC02114

 

DSC02115

 

 

 

 

 

DSC02133

 

DSC02134

 

DSC02139

 

 

 

 

 

DSC02142

 

DSC02144

 

DSC02148